PRISTUPNICA za članstvo u Stranku za Bosnu i Hercegovinu