Kurtćehajić: Dodik da nauči jednom odredbu Ustava BiH o dodatnim nadležnostima

 

Povodom izjave Milorada Dodika da su iz Republike Srpske dostavili dokumenta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojima ukazuju na antidejtonsko ponašanje Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini akademik Suad Kurtćehajić i član Predsjedništva Stranke za BiH je poručio Dodiku da je krajnje vrijeme da s obzirom i da je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine nauči jednom odredbu o dodatnim nadležnostima sadržanu u čl.3. stav 5. Ustava Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz SBiH.

Tu stoji:

Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost za sva pitanja o kojima se entiteti slože; koje su u skladu sa Aneksima 5-8 Općeg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine, u skladu sa raspodjelom odgovornosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi kako bi se vršile ove nadležnosti.

“Dodik se godinama ponaša kao da ova odredba uopšte ne postoji u Ustavu BiH te da Bosni i Hercegovini samo pripadaju deset taksativno pobrojanih nadležnosti: spoljnotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje institucija i plaćanje međunarodnih obaveza BiH itd”, navodi se u saopštenju.

Tu navode da je istina i da entitetima pripada sve ono što ovim Ustavom nije dato institucijama Bosne i Hercegovine i da ne postoji odredba o dodatnim nadležnostima Dodik bi bio u pravu i moglo bi se govoriti o uzurpaciji od strane visokih predstavnika.

Međutim, kako se navod u obavijesti medijima, postojanje odredbe o dodatnim nadležnostima su date u tri vida i to a) kao mogućnost da entiteti sve što žele prebace sa entitetske na državnu razinu, b) sva ona pitanja koja su u skladu sa aneksima od 5-8 i pod c) sve one nadležnosti koje su potrebne da se ostvari suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine preuzet će Bosna i Hercegovina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *