U prepunoj sali MZ “Hrastovi-Mrkovići” održan predizborni skup SBiH Centar-Sarajevo

U prepunoj sali MZ “Hrastovi-Mrkovići” održan predizborni skup SBiH Centar-Sarajevo

0

Sinoć je u prepunoj sali MZ “Hrastovi-Mrkovići” održan predizborni skup SBiH Centar-Sarajevo za ovu mjesnu zajednicu.

Skup je otvorila g-đica Amina Džihanić, predsjednica MO SBiH Centar, i zahvalila na velikom odzivu građana ovog područja. Prva govornica bila je g-đa Đeneta Palavra, kandidatkinja sa ovog područja. U emotivnom govoru podsjetila je na herojski otpor stanovništva ovog područja. Također, naglasila je da mladi, čijoj kategoriji i ona pripada, sve su brojniji članovi ove Stranke. Kandidat Džemal Smajić je rekao da jačanjem Stranke za Bosnu i Hercegovinu jačamo i državu i Općinu Centar. Studentica Amila Hadžić, kandidatkinja za Općinsko vijeće, rekla je da se opredjelila za Stranku za BiH jer hoće da svojom aktivnošću, skupa sa generacijom kojoj pripada, stvara bolje sutra kako u općini tako i u državi. Mladi će promijeniti prilike i time ostati u državi.

Ako glasači ukažu povjerenje Stranka za BiH će nastaviti, kao  u prethodnom periodu, praksu SBiH-a i predstavljati sve građane u Općinskom vijeću. A pitanja koja su aktuelna za Hrastove biće dosledno reprezentovana i realizovana u narednom period.

Skup je pozdravio Suvad Kerla, nosilac liste za Općinsko vijeće Centar-Sarajevo. Tim povodom, između ostalog, naglasio je da je u dosadašnjim sazivima ova Stranka dala nemjerljiv doprinos u radu Općinskog vijeća. Građani ovog područja su heroji koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Za proteklih 20-tak godina nismo im adekvatno zahvalili. Posebno se to odnosi na boračku populaciju koja će biti u fokusu aktivnosti u narednom periodu. Sastav liste za ove izbore, gdje su oko polovine mladi kadar je veoma perspektivan. To su obrazovane, ambiciozne i perspektivne osobe koji znaju šta i kako treba raditi i uraditi u Općinskom vijeću. Također, od 17 kandidata sa liste, njih je 16 iz boračke populacije. Govor nosioca liste, gosp. Suvada Kerle, bio je tako nadahnut da je često prekidan gromoglasnim aplauzima.

Na skupu je predstavljena izborna platforma SBiH Centar-Sarajevo na općim izborima 2016. godine. Također, prisutni građani mogli su izraziti svoje želje i planove u vezi pitanja koje treba prioritetno rješavati u ovim mjesnim zajednicama u narednom periodu.

img_20160926_190459