BIOGRAFIJAPREDSJEDNIKA

LIČNI PODACI

Ime: Amer Jerlagić

Adresa: Miščina 8, 71000 Sarajevo

Datum rođenja: 25.05.1967

Mjesto rođenja:: Livno, Bosna i Hercegovina

Državljanstvo: BiH

Jezici: Bosanski, Engleski

RADNO ISKUSTVO

2012
jun 14

Suvlasnik i direktor

SHPP d.o.o. – preduzeće za proizvodnju obnovljive energije

feb 14

Predsjednik

2011
nov 12

Inženjer za pripremu i investicije

Elektrodistribucija Sarajevo

maj 14

Voditelj pripreme izgradnje HE

JP Elektroprivreda BiH d.d.

2008
feb 14

Generalni direktor

JP Elektroprivreda BiH d.d.

2007
nov 14

v.d. Generalni direktor

JP Elektroprivreda BiH d.d.

2004
dec 14

Direktor

Elektrodistribucija Sarajevo

2000
apr 14

Samostalni stručni saradnik

JP Elektroprivreda BiH – Tim za reinženjering

1998
maj 14

Rukovodilac Pogona

Elektroprenos Sarajevo – Pogon Sarajevo

1997
okt 14

Tehnički direktor

Elektrodistribucija Mostar

1996
feb 14

Rukovodilac Službe za DV

Elektroprenos Sarajevo – Pogon Mostar

OBRAZOVANJE

Elektrotehnički fakultet SARAJEVOSeptembar 1987. – Maj 1992.SMJER ELEKTROENERGETSKI

Elektrotehnička školaŠk. 1982/83. – Šk. 1985/86.elektrotehničar – energetičar

LičniOpis

Više od deset godina – zastupnik u osiguranju i Sales manager na ugovoru o djelu sa agencijom Safe Invest iz Beča. Jedan od prvih vlasnika licence Zastupnika u osiguranju u Federaciji BiH.

Pored navedenog u periodu od 10.04.1992. godine do februara 1996. godine – pripadnik Armije BiH i kao jedan od najmlađih oficira 4. Korpusa ARBiH činovan nadkapetanom ARBiH u augustu 1994. godine.

U vrijeme srednje škole i studentskih dana – igrao košarku za Budućnost iz Tomislavgrada i Student iz Mostara.

U periodu od 1995. godine do 2006. godine – košarkaški sudija u ligama FBiH.

Prije učlanjenja u Stranku za BiH nikada nije bio politički angažovan niti u jednoj političkoj stranci ili partiji.

Nakon Kongresa Stranke za BiH u septembru 2011. godine – izabran za člana Predsjedništva i Potpredsjednika Stranke za BiH.

U februaru 2012. godine nakon prenosa ovlasti od strane Harisa Silajdžića – postao Predsjednik Stranke za BiH.

Na Vanrednom kongresu Stranke za Bosnu i Hercegovinu, 31. 05. 2014. godine izabran za Predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

U braku je sa suprugom Aidom. Vjenčali su se u ratnom Sarajevu 1995. godine.

Aida je profesorica razredne nastave u OŠ Velešički heroji.

Roditelji su dvije kćerke Asja 1996. i Nejra 2000. godište.

Asja je bila ponos generacije u OŠ Velešički heroji. Sada je treći razred Bošnjačke gimnazije – Cambridge. Pored toga, završila je osnovnu muzičku školu – gitara i igrala košarku u ŽKK Željezničar.

Nejra je osmi razred OŠ Hamdija Kreševljaković i peti razred osnovne muzičke škole – flauta. Pliva u PK Sharks.

VIDEO