Održana press konferencija KV S BiH TK-a

Održana press konferencija KV S BiH TK-a

0

Na danas održanoj press konferenciji KV S BiH TK-a u prostorijama KV TK  medijima se obratio g-din  Mihad Sakić,  kandidat za Općinsko vijeće Lukavacispred Stranke za BiH,  koji je između ostalog, iznio sljedeće:

Stranka za Bosnu i Hercegovinu jeste politička organizacija slobodnih ljudi, liberalno – građanske provenijencije. Na predstojeće lokalne izbore u općini Lukavac, izlazimo sa uglavnom mladim, stručnim i sposobnim ljudima.

U naredne četiri godine ćemo ostvariti:

 • plan raspodjele sredstava namijenjenih za infrastrukturu u svim mjesnim zajednicama, uz poštivanje kriterija:
 • broj stanovnika mjesne zajednice
 • veličina teritorije mjesne zajednice
 • trenutno stanje infrastrukture mjesne zajednice
 • osigurat ćemo transformaciju JP „RAD“ Lukavac i formirati tri firme u okviru komunalnih djelatnosti:
 1. JP „Vodovod i kanalizacija“
 2. JP „Centralno grijanje“
 3. JP „Gradska čistoća“ (za održavanje parkovskih i drugih zelenih površina, organizaciju pijaca, sajmova, vašara, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada)
 • izgradit ćemo azilantski centar za napuštene životinje
 • obezbijediti sredstva iz budžeta, donacija, pristupnih fondova, privrednih subjekata za stvaranje boljih uslova u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. Pokrenuti aktivnosti na izgradnji nove zgrade srednjoškolskog centra u Lukavcu
 • riješiti vodosnadbijevanje na području grada Lukavca i svih mjesnih zajednica općine Lukavac
 • općinsku administraciju dovesti u funkciju efikasnog i decentralizovanog rada, uz obavezno otvaranje matičnih ureda u mjesnim zajednicama u kojima su djelovali do prije deset godina
 • u oblasti kulture, sporta i informisanja obezbijediti sredstva za rad postojećih ustanova, a kada su u pitanju manifestacije sufinansirati one koje imaju tradiciju i odgovarajući kvalitet
 • osnovat ćemo turističku zajednicu općine Lukavac
 • radit ćemo brže i snažnije na pokretanju privrednog razvoja, prije svega malih i sradnjih preduzeća, kao i poljoprivredne i zanatske djelatnosti, uz stvaranje odgovarajućeg zakonskog i društvenog ambijenta za privlačenje investicija, kako domaćih tako i stranih
 • u općini Lukavac formirat ćemo komisiju za međunarodnu saradnju u cilju stvaranja boljih socijalnih i ekonomskih preduslova za zapošljavanje
 • sve navedeno ćemo ostvariti uz političko znanje i mudrost kandidatkinja i kandidata SBiH za općinsko vijeće Lukavac, a prije svega kandidata za načelnika općine Lukavac, Refika Hankića. To je čovjek koji je sve svoje dosadašnje poslove obavljao savjesno, moralno, stručno, patriotski i korektno. Refik Hankić je čovjek koji apsolutno zaslužuje da bude novi načelnik općine Lukavac. Uvjereni smo da će to građani općine Lukavac na pravi način prepoznati, te svoj glas dati Refiku Hankiću, narednom načelniku općine Lukavac.

 

Press služba Stranke za BiH TK-a