Održana javna debata kandidata za gradonačelnika Tuzle

Održana javna debata kandidata za gradonačelnika Tuzle

0

U Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla, je održana javna debata kandidata za gradonačelnika Tuzle, čija tema je bila rad i zapošljavanje mladih u Tuzli, te lokalni razvoj i infrastruktura,a u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta i OSCE-a učestvovao je i kandidat Stranke za BiH gdin Novalija Gavranović.

Iako je cilj debate bio da se građanima približe i da iste bolje upoznaju sami glasači tj građani Tuzle čitava debata se svela na  „prepucavanje“i provociranje između pojedinih kandidata kao i neprimjereno ponašanje pristaša pojedinih kandidata što su lokalni mediji detaljnije prenijeli a u što su se građani mogli uvjeriti na video snimku sa iste. Kandidat Stranke za BiH Novalija Gavranović jedini je  ostao dosljedan,  držao se protokola i teme debate, te jasno iznio  program i ciljeve za koje se kao budući gradonačelnik, a u interesu svih građana Tuzle želi izboriti.

Želimo iznijeti i to da je građanstvo prepoznalo kvalitet našeg kandidata i da su na adresu kancelarije tokom dana pristizale desetine mailova kao i poziva podrške a neki  su i lično došli u prostorije stranke. I baš kao što su neki mediji prenijeli gospodin Gavranović je pravo iznenađenje i osvježenje među hrpom „istrošeni“ i samoprozvanih gradonačelnika grada Tuzle koji svu svoju energiju usmjerili na međusobno prozivanje i vrijeđanje, a ne ono što je zaista jedino bitno a to je bolje sutra našega grada uz neka nova lica sa jasnim ciljevima i programima, kao što je kandidat SBiH, od kojih neće odstupati.

Program SBiH i Novalije Gavranovića, kandidata za gradonačelnika Tuzle, je kontinuitet programa SBiH kada je u pitanju grad Tuzla. Građani Tuzle do sada nisu davali značajniju podršku našim kandidatima za gradonačelnika u ranijem periodu za načelnika općine Tuzla, što će ovoga puta napraviti pozitivnu reakciju u korist našeg kandidata. Novalija Gavranović je dokazano ime u oblasti obrazovanja, riječ je o moralnom i čestitom čovjeku koji do sada nije bio medijski dovoljno eksploatisan, ali će nakon izbora postati prepoznatljivom političkom ličnosti u gradu Tuzla. Njegov program je konkretan, realan i ostvariv. On ne želi imaginarnim i profiterskim angažmanom graditi budućnost Tuzle. Tuzlanska politička scena postala je konglomeratom različitih političkih uticaja tako da je nemoguće prepoznati kojoj političkoj opciji pripadaju drugi kandidati za gradonačelnika. Nažalost, koriste se demagogijom, perfidnim političkim trikovima na čemu su pojedinci gradili svoja birokratska carstva, gradili mitove često veličajući kvazihistorijsku pozornicu Tuzle. Ima i onih drugih koji sa kontraargumentima i podjelom na domicilno i došljačko građanstvo nastoje praviti nove političke špekulacije za koje misle da će donijeti povoljan izborni rezultat i dovesti ih na pobjednički tron. Novalija Gavranović svojim nastupom potvrdio je konzistentnost političkih ciljeva SBiH i gradu Tuzla i cijeloj Bosni i Hercegovini. Novalija Gavranović ima program koji Tuzlu može stabilizovati i uvesti u red na listu prepoznatljivih gradova jugoistočne Evrope. Političku filozofiju palanačke Tuzle treba spustiti na čvrsto tlo i omogućiti tuzlankama i tuzlacima da na dan izbora i Dan oslobođenja Tuzle u II svjetskom ratu daju podršku slobodi, građanstvu, multietničkoj i proevropskoj politici za koju se zalaže Novalija Gavranović, budući gradonačelnik Tuzle i Stranka za Bosnu i Hercegovinu i njeni kandidati za Gradsko vijeće Tuzla.

Pozivamo sve građane da se upoznaju i pruže priliku i podršku našem kandidatu za gradonačelnika grada Tuzle Novaliji Gavranoviću. Glasaj i promijeni!

Press služba KV SBiH TK

gavranovic-novalija-gradonacelnik-11