parallax background

Održana 1. Sjednica Povjereništva SBiH u Kantonu Sarajevo

Februar 7, 2018
SBiH TK o zakonu o izmjenama i dopunama i zakona o komunalnim djelatnostima
Februar 1, 2018
Napad na gasni sistem BiH?
Februar 13, 2018

Sjednica je održana u prostorijama centrale SBiH 07. februara 2017. godine s početkom u 18,30 h. Sjednici su prisustvovali: Mirsad Tokača, Tarik Delić, Hajrudun Ibrahimović, Ismet Imamović, Adis Kadrić, Suvad Kerla, Abid Šarić, Nihad Šehić, Esnar Šehović, Hajro Subašić i Husein Titorić. Otsutni: Gradimir Gojer, Suad Kurtćehajić, Esad Paldum, Abdurahman Sulejman i Bojan Zec Filipović

Uz konstataciju da postoji kvorum za rad Povjereništva, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Povjereništva
  • Izbor potpredsjednika,
  • Izbor Komisije za primopredaju dužnosti,
  • Izbor ovlaštenih potpisnika,
  • Imenovanje tehničkog sekretara.
 2. Dogovor o sadržaju, načinu i dinamici rada Povjereništva;
 3. Tekuća pitanja.

AD1.

 1. a) Nakon kraćeg uvodnog obraćanja gospodina Hajrudina Ibrahimovića koji je prethodno obavljao dužnost predsjednika Povjereništva za Kanton Sarajevo, predsjedavanje sjednicom Povjereništva preuzeo je Mirsad Tokača, predsjednik Povjreništva. Predsjednik je predložio da se za potpredsjednike izaberu Kerla Suvad, Šehić Nihad, Padum Esad i Esnar Šehović. Prisutni su jednoglasno glasali za predložene potpredsjednike.
 2. b) U komisiju za primopredaju dužnosti izabrani su Hajrudin Ibrahimović, Ilijaz Omerović, Esnar Šehović, s tim da će primopredaji prisustvovati i Mirsad Tokača, predsjednik Povjereništva.
 3. c) Za ovlaštene potpisnike imenovani su Mirsad Tokača i Suad Kerla.
 4. d) Za tehničkog sekretara Povjereništva imenovana je Svjetlana Eskić, dok se ne steknu uslovi za zaposlenje tehničkog sekretara.

 

AD2

U uvodnim napomenama za ovu tačku dnevnog reda predsjednik Povjereništva je zamolio da se obavezama koje proizilaze za sve članove Povjereništva iz činjenice da se pred Povjereništvom nalaze ozbiljne obaveze, pristupi s krajnjom odgovornošću te je u tom smislu predložio da se od članova Povjereništva koji ne mogu ispunjavati svoje obaveze zatraži da podnesu ostavke. Istovremeno je na prijedlog predsjenika Povjereništva prihvaćen zaključak da se nakon 3-4 neopravdana odsustva bilo kojeg člana sa sjednica Povjereništva, zatraži smjena i izbor novog člana Povjereništva.

Konstatovano je da se rad Povjereništva dinamizira i da se sjednice održavaju po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

U svojim diskusijama članovi Povjereništva su posebno upozorili na probleme finansiranja rada Stranke, a time i Kantonalnog vijeća. Hajrudin Ibrahimović je upozorio da u ovom času ne postoje uslovi za samofinansiranje. Gospodin Nihad Šehić je upozorio na to da se sredstva kojima eventualno raspolažu općinske organizacije SBiH po automatizmu skidaju s njihovih računa, a zbog dugovanja na nivou centrale SBiH. Konstatovao je kako članovi SBiH koji su imenovani na plaćene funkcije ne ispunjavaju svoje obaveze prema finansiranju Stranke. Podvukao je problem koji su za Stranku proizvele kompenzacione liste. Insistirao je na većoj posvećenosti članova Stranke.

Gospodin Abid Šarić je bio mišljenja da je neophodno izvršiti analizi stanja članstva u svakoj općini, kao i intenzivno raditi na promjeni metoda rada koji bi doveo do oživljavanja rada i aktivnosti na terenu. Naznačio je da se izbjegava svaki razgovor o izbornim listama.

Gospodin Ismet Imamović je, također podcrtao neodrživost postojećeg načina finansiranja i potrebu da se na Kongresu donesu odluke kojima bi se potojeći način prikupljanja i trošenja sredstva promijenio. Istovremeno je istakao i potrebu intenziviranja rada na terenu.

Gopodin Tarik Delić je bio mišljnja da se Povjereništvo treba sastajati što češće. I on je bio mišljnja da se mora uspostaviti precizna evidencija članstva i uplata članarine.

Na kraju diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Da se za sljedeću sjednicu Povjereništva pripremi Operativni plan rada,
 2. Da se pripremi Programska platforma Kantonalnog Povjereništva ( u skladu s Platformom SBiH za 2018)
 3. Da se u dogovoru s Predsjednikom i Generalnim sekretarom razriješi pitanje finansiranja i za jednu od sjednica Povjereništva pripremi Finansijski plan.

ZAPISNIK SAČINILA
Svjetlna Eskić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *