Obavijest o organizovanju info-pultova Općinskog savjeta SBiH Vogošća

U skladu sa Programom predizbornih aktivnosti Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Vogošća,  obavještavamo Vas da su organizovani  info-pultevi na sljedećim lokacijama  Općine Vogošće, sve kao u daljem tekstu:

-dana /srijeda/ 28.09.2016. na glavnoj autobuskoj stanici Vogošće, sa početkom u 16h i  50 min.,

-dana /četvrtak/ 29.09.2016. na lokalitetu Kobilja glava, sa početkom u 16h i 50 min. i

-dana /petak/ 30.09.2016. na lokalitetu, ispred KSC /Doma kulture/ sa početkom u 16h i 30 min.