parallax background

Napad na gasni sistem BiH?

Februar 13, 2018
Održana 1. Sjednica Povjereništva SBiH u Kantonu Sarajevo
Februar 7, 2018
Održan sastanak Asocijacije žena Stranke za BiH KV TK
Februar 15, 2018

Napad na gasni sistem BiH?

Prema provjerenim saznanjima kojima raspolaže Stranka za BiH u toku je koordinirana aktivnost energetskih subjekata iz Srbije i Republike Srpske, a koja za cilj ima ovladavanje gasnim sektorom u FBiH kao i sticanje potpune kontrole nad jedinim ulazom prirodnog gasa u BiH, mjerno-regulaciona stanica Zvornik.

Regulatori za gasna tržišta iz Srbije i Republike Srpske jednostrano i neopravdano nameću izrazito visoke tarife za transport gasa čime se troškovi sa cca 7 mil. KM povećavaju na 18 mil. KM i u slučaju prihvatanja ovih zahtjeva cijena gasa za građane Federacije BiH će biti drastično veća od sadašnje.

Neovisno od ovog finansijskog zahtjeva REERS Trebinje (regulator iz RS) u Zvorniku kroz svoje dokumente određuje/odobrava količine gasa za potrebe FBiH i time jednostrano i bez bilo kakvog zahtjeva za odobravanjem količina iz FBiH pozicionira se kao “državni” regulator tj. preuzima ingerencije koje treba da ima država i čime dovodi u pitanje sigurno snabdjevanje FBiH prirodnim gasom.

Takođe prema provjerenim informacijama Stranka za BiH upozororava Vladu Federacije BiH i Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju (FMERI) da će se u ovoj godini formirati kompanija za transport gasa na prvih 19 km transportnog gasovoda u BiH (Sepak – Karakaj i to na način da će Srbijagas ući u vlasničku strukturu Gasprometa Pale i time u potpunosti ovladati tačkom Zvornik. Ovim ulaskom u vlasničku strukturu će dobiti i licencu RS-a za obavljanje djelatnosti i trgovine gasom.

Šta radi Vlada FBiH i zašto su Vlada FBiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije u potpuno ignorantskom odnosu prema gasnom sistemu?

Gledaju i posmatraju raspad gasnog sektora FBiH i niti jednim svojim saopćenjem ili reakcijom ne ukazuju da je REERS iz Trebinja preuzeo ingerencije države i određivanja tarifa koje su javna usluga na jedinom transportnom sistemu i koji bi trebao da čini državnu transportnu korporaciju na isti način kao sto je to urađeno u sektoru el. energije –  Elektroprenos Bosne i Hercegovine. Da li Vlada FBiH ovim ignorantskim odnosom prihvata da transportni sistem u BiH bude podijeljen na nekoliko zasebnih cjelina i da svako na svom dijelu određuje harač za prolaz tim sistemom? Da li Vlada FBiH treba i dalje da šuti i prihvatiti zahtjev Srbijagasa da cijena transporta bude uvećana sa 6 mil. KM na 16 mil. KM i da li od novca građana FBiH treba da Srbija razvija svoj gasovodni system?

Dok Republika Srpska svjesno koči usvajanje određenih dokumenata za gasni sistem BiH i time doprinosi da Eneregtska zajednica kažnjava Bosnu i Hercegovinu, s druge strane preuzima ingerencije države Bosne i Hercegovine i bavi se transportnim uslugama gasa.

Stranka za BiH javno pita zašto su aktivnosti na izgradnji gasovoda prema Hrvatskoj zaustavljene 2012. godine? Zašto se nakon izgradnje gasovoda Zenica – Travnik nije pristupilo izgradnji naredne dionice Travnik – Posušje – Zagvozd i time izgradio drugi pravac snabdjevanja gasom? Upozoravamo da su gasifikacija tri kantona u FBiH i interkonekcija sa Hrvatskom još prije 10 godina bili predviđeni razvojnim planovima FBiH i gasovod Zenica – Travnik je bio samo prva faza gasne interkonekcije sa Hrvatskom. Gotovo 10 godina je izgubljeno u razvojnom smislu tj. sve aktivnosti koje bi doprinjele razvoju  interkonekcija i priključenju na IAP projekat ili LNG Terminal na Krku su zamrle. U periodu 2012./2013. godina, vrijeme izgradnje gasovoda Zenica – Travnik kao prve faze južne interkonekcije, i nakon toga, umjesto da se nastavi dalje sa radom, autori tih aktivnosti su učinili da taj gasovod ne dobije upotrebnu dozvolu i isti sada stoji zakopan pod zemljom kao spomenik kriminalu i korupciji.

Stranka za BiH daje punu podršku svima onima koji ne prihvataju dodatne namete i troškove koji će opteretiti cijenu gasa prema građanima, ali i javno zahtjevamo da se utvrdi zašto već nije izgrađena interkonekcija sa Hrvatskom i zašto je sada FBiH prepuštena ucjenama iz Srbije i Republike Srpske.

Energetika je stub svake zemlje, a razvoj gasnih interkonekcija pruža sigurnost snabdjevanja i diversifikaciju izvora snabdjevanja, a Bosna i Hercegovina je nažalost sebi dozvolila, ignorantskim odnosom vlasti, da sada bude predmet ucjene Srbije i Republike Srpske. Gasovod star više od 40 godina ne može biti osnova za sigurno snabdjevanje grada Sarajeva prirodnim gasom i neko, ponavljamo, treba da odgovara za ovu situaciju.

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *