RUKOVODSTVO GLAVNOG ODBORA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Alić Muhidin

predsjednik Glavnog odbora S BiH

Čeljo Senad

Zamjenik predsjednika GO SBiH

Hankić Refik

Zamjenik predsjednika GO SBiH

Kerla Suvad

Zamjenik predsjednika GO SBiH

Pašalić Enisa

Zamjenica predsjednika GO SBIH

Simić Danijela

Zamjenica predsjednika GO SBIH

Veladžić Šefik

Zamjenik predsjednika GO SBiH

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ahmić Dženana

Ajanović Ekrem

Avdić Amir

Babić Muhamed

Bečirović Suada

Bešić Ahmed

Čandić Sabrija

Čerimagić Smajil

Ćemal Fahrudin

Drinjak Akif

Garić Nuhad

Grbić Indira

Herenda Adisa

Hergić Tatjana

Hergić Tatjana

Hopić Osman

Hopić Osman

Hurić Nermina

Hurić Nermina

Husetić Senad

Husetić Senad

Kadrić Adis

Kadrić Adis

Kozarić Đula

Kozarić Đula

Kuko Mirsad

Kuko Mirsad

Lukačević Ferid

Lukačević Ferid

Lulić Ćazim

Lulić Ćazim

Macić Omer

Macić Omer

Mahmutović Nedžad

Mahmutović Nedžad

Mandžuka Aiša

Mandžuka Aiša

Mašić Fuad

Mašić Fuad

Mehičić Refik

Mehičić Refik

Muhamedbegović Mirsad

Muhamedbegović Mirsad

Muhibić Himzo

Muhibić Himzo

Mujkić Mustafa

Mujkić Mustafa

Murguz Elmira

Murguz Elmira

Musić Sabahudin

Musić Sabahudin

Ogorinac Rasim

Ogorinac Rasim

Omerbegović Sead

Omerbegović Sead

Palić Asmir

Palić Asmir

Pedić Meša

Pedić Meša

Peštalić Elvir

Peštalić Elvir

Poparić Salih

Poparić Salih

Račić Muharem

Račić Muharem

Ramčević Šefik

Ramčević Šefik

Ribić Bahrija

Ribić Bahrija

Ribić Ševal

Ribić Ševal

Salkić Fata

Salkić Fata

Serdar Husejn

Serdar Husejn

Sirćo Nusret

Sirćo Nusret

Sivac Nusreta

Sivac Nusreta

Smajić Begija

Smajić Begija

Šadić Muhamed

Šadić Muhamed

Šarić Dragana

Šarić Dragana

Šeho Derviš

Šeho Derviš

Tabaković Dženana

Tabaković Dženana

Taletović Sead

Taletović Sead

Tokača Mirsad

Tokača Mirsad

Trnka Hikmet

Trnka Hikmet

Turčalo Mehmed

Turčalo Mehmed

Tursum Mirsad

Tursum Mirsad

Tutić Sabrija

Tutić Sabrija

Višić Omer

Višić Omer

VIDEO