parallax background

Dodikov i Čovićev strah od bosanskog jezika i konstitutivnosti naroda!

Februar 25, 2018
Stranka za BiH nije bila sudionik borbi za vlast Vlade TK
Februar 22, 2018
Održan sastanak probosankohercegovačkih stranaka na temu zajedničkog nastupa u entitetu RS
Mart 5, 2018
[big]Stranka za BiH podsjeća da Milorad Dodik i SNSD odbacuju inicijative  o konstutivnosti Srba u Federaciji BiH, jer bi kako kažu ”imala opasne namjere”.[/big]

Te opasne namjere su ustvari strah od bosanskog jezika, koji je bošnjački narod usvojio kao jedan od jezika kojim se piše i govori u Bosni i Hercegovioni, a Dodiku to smeta, bez obzira na to što je to Ustavno pravo konstitutivnih naroda.

“Ljudi se ustvari boje, zato su surovi. Napad je odbrana koju naređuje opreznost i tako nema lijeka surovosti, jer nema lijeka ljudskoj neisgurnosti” 
– Mehmed Meša Selimović.

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su Inicijativu, usprkos tome što su zastupnici stranaka SNSD-a i HDZ-a glasali protiv. Dakle nije mane ni hrvatskim zastupnicima, jer se ni oni nisu potrudili da provedu Ustavnu obvezu da u nekin kantonima sa hrvatskom većinom usklade naziv jezika Bošnjački u Bosanski. Vidimo da je to nažalost znak jednakosti u borbi protiv BiH. SNSD = HDZBiH.

Moglo bi se reći da je to, kako reće Artur Šopenhauer: “Pušemo u balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo i ako dobro znamo da će se ti baloni raspršiti.”

Naime, u Anexu 4. – Ustava BiH u Preambuli stoji:

Bošnjaci Srbi i Hrvati, kao konstitutivni narodi (zajedno sa drugima) i građani Bosne i Hercegovine, određuju Ustav BiH.

Član II. 1. Ljudska prava i fundamentalne slobode, regulira da će se osigurati najveći nivo međunarodno priznatih ljudski prava i sloboda, da će se direktno primjenjivati Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda u njenim protokolima, a u Ustavu je nabrojano 13 prava, a u Anexu. I Ustava 15 konvencija, povelja, ugovora.

Sam Opći Okvirni sporazum je sačinjen na bosnskom, hrvatskom, engleskom i srpskom jeziku.

Amandman XXIX na Ustav Federacije BiH: glasi: (1) Službeni jezici Federacije BiH su Bosanski jezik, Hrvatski jezik i Srpski jezik. Službena pisma su Latinica i čirilica.

Dakle, bez obzira na ponašanje pojedinih kantona, kada su u pitanju jezici i pisma, konstutivnih naroda, kantoni su dužni da poštuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

U praksi imamo prijemjenu prava konstitutivnost i u službenim glasilima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Tako da se “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” i “Službene novine Federacije BiH, objavljuju na Bosanskom i Hrvatskom jeziku, latinicom i Srpskom jeziku, čirilicom i to naizmjenično po jezicima: BHS,BSH, HBS, HSB, SBH, SHB, tako da je zadovoljena ravnopravnost sva tri jezika.

Međutim, Amandman LXXI RS-a, glasi: Službeni jezici u Republici Srpskoj su: jezik Srpskog naroda, jezik Bošnjačkog naroda i jezik Hrvatskog naroda. Službena pisma su čirilica i latinica. Ovakva formulacija je ugradjena u Ustav RS, samo iz razloga da se izbjegne Bosanski jezik, kao ravnopravni jezik u Bosni i Hercegovini.

Dobro bi bilo da Dodik koji se ponaša kao da više voli Srbiju od bilo kojeg žitelja Srbije objasni zašto u Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma Republike Srbije član 1, glasi: U Republici Srbiji je u službenoj upotrebi srpski jerzik, i u upotrebi je ćiriličko pismo, a latiničko na način kako utvrdjuje taj Zakon (SL Glasnik RS br. 45/91 do 32/10).

Da završimo o strahu, koji pokazuju, bez ikakve potrebe, predstavici SNSD-a i HDZBiH:

“Strah je glavni izvor predrasude i jedan od glavnih izvora okrutnosti”.
– Bertran Rasel.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *