Centralni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom

Centralni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom

0

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je sinoć (26.09.2016.) održala Centralni skup u Domu kulture , te predstavila kandidate i program SBiH građanima Brčko distrikta BiH. Brčanski Dom kulture bio je mjesto susreta velikog broja građana, simpatizera i članova SBiH sa kandidatima i vrhom SBiH.

Prisutni su imali priliku da kroz kratke filmove i video klipove slikovito dožive rad stranke u proteklom periodu i upoznaju bogate biografije kanidata. Naglašena je čestitost, poštenje i sposobnost svih kandidata kao i generalna čistota stranke  u kojoj nema korumpiranih, osumnjičenih niti optuženih.

Pored kandidata sa liste koji su govorili o pojedinim segmentima izbornog programa SBiH u Brčkom, skupu se kao domaćin obratio predsjednik Vijeća SBiH Brčko distrikt BiH prim. dr. Zijad Nišić izražavajući dobrodošlicu prisutnim građanima a posebno predsjedniku SBiH Ameru Jerlagiću i dopredsjedniku Besimu Imamoviću .

Doktor Nišić je ponovio da SBiH uvijek ima u fokusu državu bez koje nema slobode i pravne sigurnosti. Dok su druge stranke posvećene borbi za vlastitie ciljeve, SBiH je na mjestima globalne politike koja  brani interese države. Dodao je da kandidati SBIH žele biti u funkciji razvoja Brčko distrikta a njihove visoke ljudske , moralne i stručne kvalitete posvećene su kreiranju boljeg i pravednijeg života u Distriktu.  SBiH će brinuti za dostojanstvo demobilisanih boraca,  penzionera,  prosvjetnih i zdravstvenih radnika, a žene osnažiti u političkom životu uklanjajući diskriminaciju i  ističući da društvo bez žena nije manje žensko nego je manje ljudsko. Ova stranka mlade je uvažavala, uvažava i  uvažavati će kao resurs, a ne kao problem.

Velikom skupu su prikazani nedvosmisleni argumenti  i činjenice koje demantuju optužbe političkih subjekata upućene prema Stranci za BiH.

SBiH je  2005.godine zajedno sa predstavnicima svih naroda izglasala Rezoluciju koja je prva u svijetu (prije Strazbura,Američkog, Evropskog, Engleskog i dr.) zločin u Srebrenici nazvala pravim imenom –genocidom. Tada je u znak socijalne solidarnosti opštini Srebrenica upućena pomoć od 500.000,00 KM i ta pomoć je dio zalaganja SBiH. To je prava istina. Ta „izvorna“ rezolucija iz 2005.godine nema rok važenja i spomenik je jednom vremenu kada su sve politike iz svih naroda istim imenom nazvale zločin u Srebrenici- genocid. To je bila prva rezolucija u svijetu i urnek za sve ostale rezolucije posvećene ovom zločinu. Bez ikakve sumnje je dokazano da je ponuđena nova rezolucija  reciklaža Rezolucije iz 2005. godine,  što je ustvari samo replika, falsifikat i potreba političke rehabilitacije jedne političke partije.

Isto tako je pruženo slikovito pojašnjenje da nikakav prefiks za naselje Bijela  Stranka za BiH nije ni mogla ukinuti jer nije ni postojao u službenim nazivima naselja.  Naime, prešutjeli su da u važećem Zakonu iz bivše države nikada nije bilo prefiksa bosanska (Službeni glasnik Jugoslavije iz 1962.). Ovo možda nisu znali ali su imali mogućnost da ulože amandman između dva čitanja ovog Zakona i uvedu prefiks  . To nisu uradili, pitajte ih zašto..

Za one  koji nas optužuju za izdaju dokazalo se da im ništa nije sveto u pokušaju povrata političke moći.

Na kraju je doktor Nišić pozvao građane da budu svjesni važnosti izbora 2.oktobra koji od nas traže veliku odgovornost, hrabrost i mudrost. Našu podršku političkoj opciji ne smije određivati sitni ćar u obliku paketa sa sumnjivim krpicama i namirnicama koje  u sebi sadrže kancerogene supstance. Nema sumnje da političku i svaku drugu korupciju čine kako oni koji primaju tako i oni koji daju. Put započet korupcijom ne može trasirati put u bolju budućnost. Potrebno je da ostanemo uspravni i dostojanstveni.

Na centralnom skupu prisutnima su se obratili predsjednik Stranke za BiH gospodin Amer Jerlagić i njegov dopredsjednik gospodin Besim Imamović odakle su poslane jasne i snažne poruke građanima Distrikta- saopćeno je iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom.
sbih-centralnisbih-centralni1sbih-centralni2sbih-centralni3sbih-centralni4sbih-centralni5sbih-centralni6sbih-centralni7sbih-centralni8sbih-centralni9