Biografija predsjednika

Biografija predsjednika

LIČNI PODACI

Ime:                                        Amer Jerlagić

Adresa:                                  Miščina 8, 71000 Sarajevo

Datum rođenja:                   25.05.1967

Mjesto rođenja:                   Livno, Bosna i Hercegovina

Državljanstvo:                      BiH

Jezici:                                     Bosanski, Engleski

 

RADNO ISKUSTVO

Juni ‘12. – SHPP d.o.o. – preduzeće za proizvodnju obnovljive energije – Suvlasnik i direktor
Februar ‘12 –                                Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Predsjednik

Novembar ‘11 -12.06.2012. Elektrodistribucija Sarajevo

Inženjer za pripremu i investicije

Maj ‘11. –  novembar ‘11. JP Elektroprivreda BiH d.d.

Voditelj pripreme izgradnje HE

Februar ‘08. – maj ‘11 JP Elektroprivreda BiH d.d.

Generalni direktor

Nevembar ‘07. – februar ‘08. JP Elektroprivreda BiH d.d.

v.d. Generalni direktor

Decembar ‘04. – novembar ‘07. Elektrodistribucija Sarajevo

Direktor

April ‘00. – decembar ‘04. JP Elektroprivreda BiH – Tim za reinženjering

Samostalni stručni saradnik

Maj ‘98.  – april ‘00. Elektroprenos Sarajevo – Pogon Sarajevo

Rukovodilac Pogona

Oktobar ‘97. – Maj ‘98. Elektrodistribucija Mostar

Tehnički direktor

Februar ‘96. – Oktobar ‘97. Elektroprenos Sarajevo – Pogon Mostar

Rukovodilac Službe za DV


OBRAZOVANJE

Septembar 1987. – Maj 1992. Elektrotehnički fakultet Sarajevo – smjer

elektroenergetski

Šk. 1982/83. – Šk. 1985/86. Elektrotehnička škola – elektrotehničar – energetičar

 

TRENINZI-KURSEVI

Oktobar 1997.                               Ludvika Sweden – ABB Training course, LTB Circuit breaker – switchgear

Oktobar ‘98. – April ‘99.                REFA – Maribor – Racionalizacije proizvodnje

01.03.'99. – 29.03.'99.                  Yachio Engineering Inc. Japan – Management of Transmission Lines

14.02.'00. – 18.02.'00.                  AECI – Spain – Zakonodavstvo i razvoj Španskog elektro sektora

19.06.'00. – 23.06.'00.                  AECI – Spain Privatizacija i upravljanje projektima investiranja

04.09.'00. – 08.09.'00.                  Iberdrola – Spain – Metodologija reinženjeringa

25.09.'01. – 27.09.'01                   IEDC Bled – Project management

08.12.'05. – 10.12.'05.                  Revicon – Korporativno upravljanje

07.12.'06. – 08.12.'06.                  Revicon – Korporativno upravljanje i tržište kapitala u BiH

19.03.'07. – 21,03.'07.                  Adizes – Financije za neekonomiste

2008., 2009., 2010., 2011.           Međunarodni seminari, kursevi, kursevi ”in house” – IEDC – Bled, Adizes, IFC, SAP, IIOSS,

  1. – 2006. Međunarodni seminari o rukovođenju, upravljanju, motivisanju, prodaji, marketingu – Safe Invest
  2. BKC Sarajevo – Kursevi engleskog jezika
  1. – Seminari iz oblasti obnovljive energije i kogeneracije

REFERENCE                                 FMERI, Nadzorni odbor i Uprava JP EP BiH

Više od deset godina – zastupnik u osiguranju i Sales manager na ugovoru o djelu sa agencijom Safe Invest iz Beča. Jedan od prvih vlasnika licence Zastupnika u osiguranju u Federaciji BiH – No 3.

Pored navedenog u periodu od 10.04.1992. godine do februara 1996. godine –  pripadnik Armije BiH i kao jedan od najmlađih oficira 4. Korpusa ARBiH činovan nadkapetanom ARBiH u augustu 1994. godine.

U vrijeme srednje škole i studentskih dana – igrao košarku za Budućnost i Tomislavgrada i Student iz Mostara.

U periodu od 1995. godine do 2006. godine – košarkaški sudija u ligama FBiH.

Prije učlanjenja u Stranku za BiH nikada nisam bio politički angažovan niti u jednoj političkoj stranci ili partiji.

Nakon Kongresa Stranke za BiH u septembru 2011. godine – izabran za člana Predsjedništva i Potpredsjednika Stranke za BiH.

U februaru 2012. godine nakon prenosa ovlasti od strane Harisa Silajdžića – postao  Predsjednik Stranke za BiH.

Na Vanrednom kongresu Stranke za Bosnu i Hercegovinu, 31. 05. 2014. godine izabran za Predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Oženjem sam sa suprugom Aidom. Vjenčali smo se u ratnom Sarajevu 1995. godine.

Aida je profesorica razredne nastave u OŠ Velešički heroji.

Roditelji smo  dvije kćerke Asja 1996. i Nejra 2000. godište.

Asja je bila Ponos generacije u OŠ Velešički heroji. Sada je treći razred Bošnjačke gimnazije – Cambridge. Pored toga, završila je osnovnu muzičku školu – gitara i igrala košarku u ŽKK Željezničar.

Nejra je osmi razred OŠ Hamdija Kreševljaković i peti razred osnovne muzičke škole – flauta. Pliva u PK Sharks.